ثبت دامنه

جدول نرخ خدمات ثبت و يا تمديد دامنه به اين شرح مي باشد:

پسوند دامنه

ساليانه

5 ساله

com

50,000

 

org

50,000

 


net

50,000

 


ir

10,000

25,000

ايران

10,000

25,000

توضيحات :
1- نرخ ها به تومان مي باشند.
2- قبل از سفارش از آزاد بودن دامنه اطمينان حاصل نماييد.
3- براي سفارش به بخش درخواست ها مراجعه فرماييد.

بررسي در دسترس بودن و اطلاعات تكميلي مالك دامنه
**results**